Chráněná díla

Jsme chráněná dílna a poskytujeme

Náhradní plnění

Dle zákona č. 435/2004 Sb., má každá společnost s 25 a více zaměstnanci povinnost zaměstnávat 4 % osob se zdravotním postižením. Tuto povinnost mohou zaměstnavatelé splnit čtyřmi způsoby.

 1. zaměstnat osoby se zdravotním postižením,
 2. zaplatit finanční odvod ve výši 2,5 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí daného roku
 3. čerpat náhradní plnění, což představuje odběr zboží nebo služeb od chráněné dílny uznané MPSV ve výši 7 násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předchozího roku,
 4. kombinovat všechny tři předchozí možnosti.

V případě, že o nás potřebujete znát více informací, můžete nahlédnout na profil naší firmy v katalogu chráněných dílen autorizovaném Úřadem práce ČR. Pokud chcete spočítat, jak se v praxi promítne povinnost zaměstnávat čtyři procenta osob se zdravotním postižením na Vaši firmu, přejděte do online kalkulátoru na webových stránkách naší firmy. 

Když budete mít dotazy k náhradnímu plnění, k povinnosti zaměstnávat stanovený podíl OSZ, nebo k výše uvedené elektronické evidenci, neváhejte se na nás obrátit. Rádi Vám pomůžeme. 

Dodavatel bude do evidence zadávat následující údaje:

 • průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením za předchozí kalendářní rok pro účely výpočtu limitu stanoveného podle § 81 odst. 3 zákona o zaměstnanosti,
 • průměrné čtvrtletní přepočtené počty zaměstnanců v daném kalendářním roce pro účely zjištění splnění podmínky zaměstnávání 50 % osob se zdravotním postižením,
 • identifikační údaje dodavatele a odběratele,
 • cenu dodaných výrobků, služeb či realizovaných zakázek bez DPH (jedná se o částku započitatelnou do náhradního plnění; může být i nižší než hodnota na faktuře pokud se dodavatel s odběratelem dohodli např. na započítání nižší částky)
 • datum dodání výrobků, služeb nebo realizace zakázek,
 • číslo dokladu, jímž byla vyúčtována dodávka výrobků, služeb nebo zakázek,
 • datum zaplacení odebraných výrobků, služeb nebo realizovaných zakázek.

Sociální podnikání

Naše podnikatelská činnost je směřována nejen k ekonomické prosperitě, ale také ke zkvalitnění životního prostředí a společenského kapitálu. Cílem naší společnosti PONAP s.r.o. je vytváření pracovních příležitostí a umožnění zlepšení kvality života sociálně znevýhodněných osob – osob se zdravotním postižením.

Pro naši firmu, jako sociální podnik je tedy důležité nejen dosahovat zisk, ale také zvyšování celospolečenského prospěchu. Uvědomujeme si roli naší firmy v místním rozvoji a snažíme se tomu své podnikání přizpůsobit.

Dlouhodobě zaměstnáváme minimálně 40 % osob se zdravotním postižením, podporuje jejich pracovní realizaci a vytváří pro tyto osoby vhodné pracovní podmínky. Cílem společnosti je prostřednictvím svých aktivit naplnit a řešit otázky zvýšení zaměstnanosti a sociálního začleňování osob se zdravotním postižením do podnikatelského pracovního prostředí, zlepšit jejich ekonomickou stránku života a jejich kvalitu života z hlediska sociálního i psychologického.

Z této strategie vyplývá struktura našich zaměstnanců. V roce 2019 byl celkový počet zaměstnanců 45, z toho bylo 37 zaměstnanců OZP, 4 TZP a 4 zaměstnanci bez zdravotního postižení. Z celkového počtu zaměstnanců tedy více jak 91 % tvoří zaměstnanci OZP. Díky možnosti zkrácených úvazků byly přepočtené stavy za rok 2019 27,37 zaměstnanců celkem, z toho OZP + TZP 24,77 a poměr v přepočteném stavu byl 104,55 % díky zaměstnancům TZP, kteří se pro tyto účely započítávají 3×. Naše filosofie většinového zaměstnávání osob se zdravotním postižením se ani v roce 2022 nemění a stále držíme procentuální podíl nad hranicí 100 % díky započítávání osob s těžkým postižením 3×.

Zpět do obchodu